Astronomide Cebir Nasıl Kullanılır

Astronomide Cebir Nasıl Kullanılır

Astronomide cebir kullanımı

Herkesin günümüzde birçok kez kullandığı ve genel olarak bildiği bir terim olan matematiğin diğer bir ismi de cebirdir. Astronominin içinde cebir oldukça büyük bir öneme ve aynı zamanda önemli bir yere sahiptir. Buna örnek olarak gezegenlerin uzayda yer değiştirmelerini ve hesaplamalarını ölçmek içinmatematik yani cebir bilmenin gerekli olması verilebilir. Önemini daha iyi kavramanız ve anlamanız için başka bir örnek gezegenlerin birbirine yakınlığı veya uzaklığı yine matematik ile diğer bir deyişle cebirle bulunarak anlaşılabilir. Geçmiş tarihlere dönüp bakıldığında önemli bir fizikçi ve aynı zamanda çok iyi bir matematikçi olan Galileo Galilei buna en güzel örnek kişi olarak verilebilir. Aynı zamanda ünlü bir astronom olan Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu da bulan ilk kişidir. Tarihin matematik dehalarından biri olarak görülen bu ünlü düşünür, astronomi biliminin gelişmesin içinde matematiğin değerlerini ve rakamlarını kullanarak büyük derecede katkı sağlamıştır. Cebir astronomide hesaplamalar, rakamlar ve ölçümler şeklinde kullanılmaktadır. Biraz düşünülünce matematiğin genel olarak bütün bilimlerin ve bilim dallarının en temel içeriği ve atası olduğunu görebiliyoruz. Buna tabii ki sadece astronomi olarak bakılmamalı genel olarak düşünülmelidir. Örneğin bir geometri uzmanı üçgenin iç açılarını bulurken matematiği kullanır ve hesaplama yapar aynı zamanda bir fizikçi de aynı şekilde açının dar mı geniş mi olduğunu anlamak için yine açı hesaplamalarını bilmeli rakamları kullanarak açıyı hesaplamalı yani matematiği bilmek zorundadır. Evren ve Cebir Teleskop aracılığıyla gökyüzünü ve gök cisimlerini incelediğimizde aslında evrenin sanat eseri olarak görülebilecek derecede matematiksel bir dengede olduğunu ve matematik üstüne kurulduğunu görürüz. Matematik bilimi sayesinde yıldızların bize ne kadarlık bir mesafede olduğunu bilebilir ve bu uzaklığı yorumlayabiliriz. Astronomi ve astroloji arasındaki ilgi matematik sayesinde sağlanmaktadır. Yani bu koskoca ve büyüleyici evren büyük ve olağanüstü bir matematiğin üzerine kurulmuştur ve insanoğlu bunları rakamlara dökerek işleri her açıdan daha da kolaylaştırmıştır.

Astronomi ve Astroloji Nedir

Günlük hayatımıza büyük bir yer etmiş bir bilim olan astroloji her ne kadar bazı insanlar tarafından bilim olarak görülmese de çoğu insana göre astroloji bir bilim olarak görülmektedir. Biriyle ilk tanıştığınızda ismini ve mesleğini sorduktan sonra muhabbeti daha da ilerlediğinizde daha sonra hemen burcunu sorarsınız. Burç konusu hem bir yakınlaşma vesilesi olarak hem de bir toplumsallaşma denemesi olarak görülmektedir. Mesela erkekler birbirlerine tuttukları takımları sorarken kadınlar da genellikle birbirlerine burçlarını sorarlar ve karşılarındaki insan hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırlar. Astrolojide burçların genel özelliklerinin yanında günlük, haftalık, aylık hatta yıllık olarak yorumlanmış şekilleri bulunmaktadır. Astronomiye bakıldığında diğer toplumlar da incelendiğinde özellikle Türk toplumu her ne kadar inanılmasa da ''fala inanma falsız da kalma'' mantığıyla birlikte olarak astroloji göz önünde bulundurulmaktadır.