II. Selim’in Şehzadelik Dönemi ve Tahta Çıkışı

II. Selim’in Şehzadelik Dönemi ve Tahta Çıkışı

II.Selim, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın oğludur. Sarı Selim ve Sarhoş Selim lakaplarıyla anılmaktadır. Sultan 2. Selim, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra tahta çıkarak 8 yıl hüküm sürmüştür. Çocukluğunu İstanbul’daki Eski Saray’da geçirmiştir. 27 Haziran 1530’da kardeşleriyle birlikte sünnet edilmiştir. 16 yaşına kadar hayatı sarayda eğitim almakla geçmiştir. 16 yaşındayken Konya Sancak Beyi olarak atanmıştır. Sonrasında 1544 yılında Manisa Sancak Beyi olmuş ve 1558 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Manisa’daki Sancak Beyliği sürecinde sık sık av partileri ve eğlenceler düzenlediği bilinmektedir. 1558’de tekrar Konya’ya atanmış ve 4 yıl daha orada kalmıştır. Şehzade Selim, 1553 yılından itibaren kardeşleriyle taht için mücadele etmeye başlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman hayattayken Şehzadelerinin büyük bir kısmı hayatını kaybetmiş ve geriye sadece Şehzade Selim ile Beyazıt kalmıştır. 1553’te Şehzade Mustafa’nın da idam edilmesi üzerine Şehzade Selim için büyük bir tehdit kalmamıştır. 1558’de Hürrem Sultan’ın ölümü üzerine Şehzadeler açık açık savaşmaya başlamışlardır. Şehzade Beyazıt’ın daha atak ve isyancı gözükmesi onun babasının gözünden düşmesine neden olmuştur. Şehzade Selim ise bu dönemde daha sakin ve sabırlı gözükerek babasının desteğini kazanmıştır. Şehzade Selim babasının desteğini de arkasına alarak 29 Mayıs 1559’da kardeşiyle birlikte Konya yakınlarında savaşmaya başlamıştır. Savaşın sonucunda Şehzade Selim galip gelmiş ve Beyazıt babasının üzerine geleceği haberini alınca 2000 kişilik ordusuyla Safevi Devletine sığınmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Şah Tahmasb’a mektuplar yazarak oğlunu geri istemesi üzerine İran Şahı, Şehzade Beyazıt’ı ve onun oğullarını boğdurtmuştur. Bunun üzerine Şehzade Selim 1561’de rakipsiz veliaht olarak ilan edilmiştir. Bu tarihten sonra Payitahta daha yakın olabilmesi için Kütahya Sancağına atanmıştır. Selim, babası Kanuni’nin son seferi olan Zigetvar Kuşatmasına katılmamıştır. 7 Eylül 1566 tarihinde babasının öldüğünü öğrenmiş ve 30 Eylül gününde beraberindekilerle İstanbul’a doğru hareket etmiştir. Selim, İstanbul’a geldiğinde kimse Sultan Süleyman’ın öldüğünü bilmiyordu. Onun Payitahta geçmesi üzerine saltanat topları atılmış ve Şehzade Selim yeni Padişah olarak ilan edilmiştir.

Sultan Selim’in Padişahlığı

Sultan Selim, Padişah olduktan sonra ilk iş olarak babasının cenazesini almak için Belgrad’a gitmiştir. Selim, Belgrad’a vardığında ordu henüz Kanuni Süleyman’ın öldüğünü bilmiyordu. Çünkü seferin başarıyla sonuçlanması için bu durum ordudan gizlenmişti. Sultan Selim, ordugâha varınca Sultan Süleyman’ın cenaze namazı kılınmış ve Kanuni İstanbul’a götürülmüştür. Sultan Selim, Belgrad’da kalmış ve askerlere cülus bahşişi dağıtmıştır. Fakat askerler bu bahşişi az bularak dönüş yolunda sıkıntı çıkartmışlardır. Bu yüzden Sultan Selim Payitahta ancak Aralık ayında ulaşabilmiştir. Sultan Selim’in Padişahlığı sürecinde en büyük şansı Sokullu Mehmet Paşa gibi bir Sadrazam’a sahip olmasıdır. Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğunda devlet ve ordu yönetimiyle ilgilenmeyen ilk Padişahtır. Ordu yönetimini tamamen Sokullu Mehmet Paşa’ya bırakmış ve ordunun başında hiç sefere gitmemiştir. Onun bu hareketi yeni bir geleneğin başlamasına neden olmuştur. Ondan sonra tahta çıkan Padişahların çok büyük bir kısmı seferlere katılmamıştır. Bu durum ordunun moralini bozan etkenlerden biridir.

Sakız Adasının Fethi ve Kutsal Roma İmparatorluğuyla Savaş

Sultan Selim’in Padişah olduktan sonra fethettiği ilk yer Sakız Adasıdır. Sakız Adası, 1566 yılında Sokullu Mehmet Paşa komutasındaki ordular tarafından fethedilmiştir. Adanın Venedik ve Cenevizlilerin elinden alınması boğazların güvenliğini sağlamıştır. Bu savaş sonucunda her iki tarafta fazlaca kayıp vermiştir. Sultan Selim’in 2. savaşı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğuyla olmuştur. Kanuni döneminde yani 1562 yılında Kutsal Roma İmparatorluğuyla yapılan barış bozulmuş ve 1566 yılında savaş başlamıştır. Savaş, Sultan Selim Belgrad’da iken yapılmış ve Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki ordular Bobokça Kalesini fethetmiştir. Kale fethinin ardından 17 Şubat 1568’de Edirne anlaşması imzalanmıştır.