Osmanlı İmparatorluğu'nda Neden Kardeş Katli Yasası Vardı?

Osmanlı İmparatorluğu'nda Neden Kardeş Katli Yasası Vardı?

Kardeş Katli Yasası’nın Fatih Tarafından Kanunlaştırılması

Osmanlı İmparatorluğu’nun cihan devleti olmasını sağlayan bazı kuralları vardır. Bu kurallar uzun süre uygulanarak Osmanlı’nın yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını sağlamıştır. Bu kanunlardan biri kardeş katli yasasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda kardeş katli yasası ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında kanunlaştırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet’ten önce de devlette karışıklığın olmaması ve devletin bölünmemesi için kardeş katli yapılmaktaydı. Fakat bu durumu ilk defa bir kanun haline getiren ve yasallaştıran kişi Fatih Sultan Mehmet’tir. Fatih’in yürürlüğe koyduğu Fatih Kanunnamesi yüzyıllar boyunca İmparatorlukta uygulanmıştır. Bu kanunnamenin tartışmalı maddelerinden biri kardeş katli yasasıdır. Fatih Sultan Mehmet, kendi zamanında halkı tarafından sevilen bir lider değildi. Bu durumun nedenlerinden biri kardeş katli uygulamasını yasallaştırmasıdır. Diğer bir neden ise Fatih’in sürekli olarak sefere çıkması ve halktan ek vergi almasıdır. Fatih Kanunnamesindeki yasaların birçoğu Tanzimat Fermanına kadar geçerliliğini korumuştur. Kardeş katli maddesi ise 1. Ahmet zamanına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.

1.Ahmet’in Kafes Sistemini Getirmesi

1603 yılında tahta çıkan 1. Ahmet kardeş katli yasasını kaldırmış ve yerine kafes sistemini getirmiştir. Kafes sistemi getirildikten sonra veraset sistemi getirilmiş ve bu sisteme göre ekberiyet ve erşediyet esasları uygulanmaya başlanmıştır. Bu esaslara göre artık tahta Hanedanın en büyük Şehzadesinin çıkması kararlaştırılmıştır. Herhangi bir taht kavgası olmaması için de kafes sistemi getirmiştir. Kafes sistemine göre yeni Padişah tahta çıktıktan sonra Padişahın kardeşleri hapse atılacak ve hepsi ömür boyu kafes hayatı yaşayacaklardı. Bu sistem Osmanlı’nın çökmesine sebep olan en büyük etkenlerden biridir. Çünkü tahta başarılı Şehzadelerin değil de Hanedanın en büyük üyesinin çıkması yeteneksiz kişilerin devleti yönetmesine neden olmuştu. Ayrıca gelecekte tahta çıkacak olan Şehzadelerin kafes hayatı yaşaması onların devlet yönetimiyle ilgili tecrübesi olmamasına neden olmaktaydı. Padişahlar tahta geçtikten sonra etkisiz kalmakta ve bazı Paşaların etkisi altına girmekteydi. Şehzadeler sancağa gönderilmiyor ve devletle ordu yönetimi hakkında hiçbir fikirleri olmuyordu. Bu sistem zaman içinde Osmanlı’nın çöküşünü hazırlamış ve 6 asırlık koca İmparatorluğun gerilemesine neden olmuştur.