Yeşil Kuşak

Yeşil Kuşak

Yeşil Kuşak Faydaları Nelerdir?

Greenbelt Projesi, Jimmy Carter döneminden beri ABD İslam'ının komünizme karşı bir savunma olarak kullanılmasını temsil etmek için kullanılan kurgusal bir projedir. Projenin, Taliban gibi radikal dini grupların ve Türk-İslam entegrasyonu gibi resmi ideolojilerin temellerini attığı iddia ediliyor. Yeşil kuşağın amacı, kentsel hava ve çevre kirliliğini azaltmaktır. Bir şehir ormanı yaratın ve bir rekreasyon alanı yaratın. Planlı ve düzenli kentsel gelişimin sağlanmasını amaçlar. Toprak ve bitkiler arasındaki bozulmuş ilişkiyi düzenler ve yerleşim alanlarındaki sel ve taşkınları önler. Barajlar, içme suyu depoları, göletler ve koylar gibi sulak alanların erozyonunu ve toprak dolmasını önlemek. Kullanılmayan, kıymeti bilinmeyen arazileri ekonomiye kazandırın. Yeşil kuşak projesi, Jimmy Carter döneminden beri ABD İslam'ının komünizme karşı bir savunma olarak kullanılmasını temsil etmek için kullanılan kurgusal bir projedir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmi olarak açıklanan bu isimde bir proje yok. https://www.biligopex.com/post/yepa%C5%9F-ta-yalin-6-si-gma-ye%C5%9Fi-l-ku%C5%9Fak-proje-ko%C3%A7luklari-ba%C5%9Fladi sitesinden hizmet alabilirsiniz.

Yeşil Kuşak Avantajları Nelerdir?

Kent ormanları, kentteki havayı temizleme özelliğine sahiptir. Yaprakları ile şehirden ve çevreden kirletici aerosolleri ve partikülleri kontrol ederler. Yapraklardaki zararlı gazları emer ve tutar, yağmurda dağılmalarını ve toprağa karışmalarını sağlar. Yeşil bant esas olarak karbondioksit, ozon, kükürt dioksit, hidrokarbonlar ve azot oksitleri büyük ölçüde emer. Asfalt ve betonun geniş yüzeyi nedeniyle şehir nemden yoksundur. Kentsel hava, kırsal veya doğal alanlardan daha kurudur. Greenbelt Ormanı, şehrin diğer yeşil alanlarıyla birlikte nemi artırmak ve sizi serinletmek için terler. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre 50-100 metre uzunluğundaki yeşil kuşak, şehrin sıcaklığını 3,5 °C düşürüyor ve nemi %5 artırıyor. Greenbelt Ormanları, şehre ulaşan fırtınaların hasarını yavaşlatarak azaltabilir. Kentsel hava akışını düzenleyerek ve aşırı sıcaklıkları kontrol ederek iklimi hafifletir. Yeşil kuşak için katkısına gelince, yazın serinliği ve kışın ılıman olması fosil yakıt kullanımını azaltacaktır. Bu hava kirliliğini önler.